Nyheter

september 22, 2023

En djupare och mer utdragen recession förväntas

Recessionen på annonsmarknaden blir djupare och mer utdragen
än vad som tidigare prognostiserats. 

augusti 24, 2023

Lågkonjunkturen biter sig fast på annonsmarknaden

Lågkonjunkturen biter sig fast på annonsmarknaden. Totalt backade annonsinvesteringarna med -3,3% under årets andra kvartal relativt motsvarande period 2022.

juni 20, 2023

A positive outcome for the Nordic adverting market during 2022

During 2022, Nordic ad spend amounted to over 10,4 billion euro an increase by 4,3 percent.

juni 01, 2023

Bli vår kollega! IRM söker en analytiker i början av karriären!

IRM söker en analytiker som är i början av karriären! I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att arbeta med IRMs löpande redovisning av statistik i form av sammanställningar, beräkningar, analyser och prognoser över reklammarknadens utveckling i Norden.

maj 11, 2023

Första kvartalet 2023 - Lågkonjunktur på annonsmarknaden

Annonsinvesteringarna uppvisar en tillbakagång på –1,6% i det
första kvartalet 2023 relativt motsvarande kvartal 2022

april 25, 2023

IRM rekryterar en analytiker i början av karriären!

Nu rekryterar IRM en analytiker i början av karriären. I denna rekrytering samarbetar vi med Agentum och Thomas Hagenfeldt.

april 21, 2023

IRM årsrapport 2022: Ytterligare ett starkt år för den totala reklammarknaden

Under 2022 ökade de total reklaminvestering i Sverige med 11,3% relativt 2021.

mars 30, 2023

Regionala reklamintäkter 2022: Regional annonsinvestering uppvisar ytterligare ett starkt år

Regional annonsinvesteringen ökade med 5,8% relativt föregående år och uppgick därmed till 13,3 miljarder kronor. 

mars 21, 2023

IRM tar över reklammätningarna i Danmark

Danske Medier Research och Kreativitet & Kommunikation som står bakom den årliga rapporten över de danska reklaminvesteringarna låter nu IRM ta över mätningarna.