IRM har publicerat en ny rapport om content advertising 2021-2024

Nu har IRM publicerat en rapport om content advertising i Sverige 2021-2024. Rapporten visar utvecklingen för content advertising, vilken delas upp i de två underkategorierna native advertising och content display. I rapporten presenteras även drivkrafter samt hinder för native advertising respektive content display, och andelen som förmedlas via byrå. 

Rapporten omfattar 16 sidor, pris 8 900 kronor exkl. moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s MAX-prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här.