Nyheter

maj 29, 2020

IRM:s prognos för 2020-2021: Kraftigt tapp för medieinvestering under 2020 i spåren av Covid 19 pandemin

 

Idag har IRM publicerat prognosen för medieinvestering under 2020-2021. Prognosen för 2020 har på grund av de stora förändringarna för de allmänekonomiska läget nedreviderats kraftigt.

 

maj 14, 2020

Reklammarknaden vänder ner - backar 3% i det första kvartalet

Under det första kvartalet 2020 vänder medieinvesteringarna i Sverige till negativ tillväxt. Tappet uppgår till 3% relativt samma kvartal förra året. Omsättningen är knappt 9,5 miljarder kr under kvartalet.

april 21, 2020

IRM:s årsrapport 2019: Dämpad tillväxt för total reklaminvestering

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2019” ger en översikt över reklamåret 2019. Här finner du; den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderat medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

mars 26, 2020

Avmattning för de regionala reklammarknaderna 2019

Under 2019 minskade investeringen i regionala reklammarknader med 3,5% och uppgick till 12,6 miljarder kronor. Samtliga  mediekategorier får en svagare utveckling under 2019 relativt 2018, en tydlig signal om avmattningen på den regionala reklammarknaden.

 

mars 12, 2020

Reviderad prognos för 2020

IRM väljer idag att presentera en prognos för medieinvesteringarna 2020. Men institutets vill i samband med framläggandet understryka att det för närvarande föreligger en stor osäkerhet kring utvecklingen för ekonomin och för medieinvesteringarna i spåren av virusutbrottet. 

 

 

februari 21, 2020

Medieinvesteringarna 2019: Ny milstolpe när marknaden passerar 40 miljarder kronor

2019 innebär en ny milstolpe för marknaden när medieinvesteringarna passerar 40 miljarder kronor för första gången. Under det fjärde kvartalet 2019 ökade medieinvesteringen i Sverige med 2,9%, och tillväxten på årsbasis uppgick därmed till 2,5%.