2023 var ett tufft år för de regionala annonsmarknaderna

2023 var ett tufft år på den regionala annonsmarknaden. Samlat minskade annonsinvesteringarna med -4,8% relativt föregående år. De regionala annonsinvesteringarna minskade kraftigt under pandemin, men fick under 2021 och 2022 en kraftig återhämtning. Omsättningen under 2023 är, trots minskningen, alltjämt högre än innan pandemin.

 

Rapporten innehåller statistiken över Sveriges regionala annonsmarknader 20213 Landet delas in i 5 regioner. Rapporten är 12 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se