Nyheter

november 10, 2023

Fortsatt recession på annonsmarknaden under det tredje kvartalet 2023

Fortsatt recession: Annonsmarknaden krymper för fjärde kvartalet i rad

oktober 16, 2023

Mediernas Intäkter 2022

IRM har för tredje året i rad sammanställt mediernas totala intäkter, både konsumentintäkter och annonsintäkter. Under 2022 passerade intäkterna 60 miljarder kronor för första gången. 

oktober 05, 2023

The Nordic advertising market in decline

During the first half of 2023 the Nordic ad spend amounted to almost 5 billion Euro.

september 22, 2023

En djupare och mer utdragen recession förväntas

Recessionen på annonsmarknaden blir djupare och mer utdragen
än vad som tidigare prognostiserats. 

augusti 24, 2023

Lågkonjunkturen biter sig fast på annonsmarknaden

Lågkonjunkturen biter sig fast på annonsmarknaden. Totalt backade annonsinvesteringarna med -3,3% under årets andra kvartal relativt motsvarande period 2022.

juni 20, 2023

A positive outcome for the Nordic adverting market during 2022

During 2022, Nordic ad spend amounted to over 10,4 billion euro an increase by 4,3 percent.

juni 01, 2023

Bli vår kollega! IRM söker en analytiker i början av karriären!

IRM söker en analytiker som är i början av karriären! I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att arbeta med IRMs löpande redovisning av statistik i form av sammanställningar, beräkningar, analyser och prognoser över reklammarknadens utveckling i Norden.

maj 11, 2023

Första kvartalet 2023 - Lågkonjunktur på annonsmarknaden

Annonsinvesteringarna uppvisar en tillbakagång på –1,6% i det
första kvartalet 2023 relativt motsvarande kvartal 2022

 
1 6