IRM har publicerat en ny rapport om programmatisk handel i Sverige 2022-2024

Nu har IRM publicerat en rapport om programmatisk handel i Sverige under 2022-2024. Rapporten visar utvecklingen för den programmatiska handeln totalt samt uppdelat på banners, online video och digital out-of-home. Rapporten innehåller också specifika nedbrytningar avseende köpsätt för den programmatiska handeln.

Rapporten omfattar 21 sidor , pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s MAX-prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här