Annonsmarknaden vänder uppåt men inte i reella tal

Efter fyra kvartal med negativ tillväxt skönjs nu en mer positiv utveckling när marknaden går in i 2024. IRM:sprognos för2024 innebär en uppgång om 2,3% jämfört med 2023, men justerat för inflationen så noteras en nolltillväxt. 

I 2024 förväntas också annonsmarknaden för första gången omsätta över 50 miljarder kronor.

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori, kvartalsdata 2022-2024p, 49 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se