Att vara uppgiftslämnare

Bli uppgiftslämnare

IRM är ett oberoende institut utan vinstintresse som mäter annonsmarknadens utveckling i Skandinavien. För att kunna tillhandahålla denna statistik med oöverträffad kvalité är IRM beroende av att medier bidrar med uppgifter till statistiken.

Lämna uppgifter

Det är enkelt att lämna uppgifter till IRM. En gång i kvartalet, alternativt en gång om året beroende på kategori, skickar IRM ut ett online formulär med frågor om hur mycket ni har tjänat på att sälja reklam under den gångna perioden.

Alla uppgifter behandlas helt konfidentiellt av IRM. Inga uppgifter om enskilda medier publiceras utan bara aggregerade siffror för kategorin totalt.

Bara för uppgiftslämnare: Gratis Key Insights rapport och rabatt på IRM:s abonnemang

Som uppgiftslämnare får du dessutom en sammanfattande rapport årlig rapport helt gratis och du får också rabatt om du tecknar ett abonnemang på rapporterna och databasen.

Hör bara av dig till oss och bli uppgiftslämnare!