En djupare och mer utdragen recession förväntas

Recessionen på annonsmarknaden blir djupare och mer utdragen än vad som tidigare prognostiserats. Återhämtningen påbörjas först i andra halvåret 2024. Totalt förväntas mediemarknaden minska med -2,2% under 2023. 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori, kvartalsdata 2022-2024p, 50 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se