Svensk Annonsmarknad 2023

88,6 miljarder kronor i totala reklaminvesteringar under 2023

Under 2023 uppgick den totala reklaminvesteringen till 88,6 miljarder kronor. Detta är i nivå med 2022 om än marginellt lägre. Tappet inom annonsinvesteringar och produktion motverkas av en tillväxt för marknadsaktiviteter.

IRM mäter löpande företagens investeringar i reklam. Investeringarna består av: Annonsinvesteringar: Annonsörernas investeringar i internet, nyhetsmedier, intressemedier, rörlig bild, ljudmedier, direktreklam och utomhusreklam. Marknadsaktiviteter: Annonsörernas investeringar i butikspromotion, eventmarknadsföring, mässor, produktmedia och sponsring. Produktionsinvesteringar: Annonsörernas kreativa kostnader och tekniska kostnader för produktion av reklam.

IRM:s årsrapport innehåller information om köpt annonsutrymme i media, investering i marknadsaktiviteter såsom sponsring samt kostnader för produktion av reklam. Tidsperiod beroende på kategori 2005-2023. Rapporten omfattar 58 sidor inklusive Summary in English. Köp rapporten här