Nyheter

maj 16, 2024

IRM har publicerat en ny rapport om content advertising 2021-2024

Nu kan du ta del av den senaste utvecklingen för content advertising.

maj 13, 2024

Nu vänder det: Real tillväxt på annonsmarknaden i det första kvartalet 2024

Efter ett svagt positivt sista kvartal under 2023 växer annonsmarknaden återigen ordentligt under det första kvartalet 2024.

maj 02, 2024

Mediernas Intäkter 2023

IRM har för tredje året i rad sammanställt mediernas totala intäkter, både konsumentintäkter och annonsintäkter. Under 2022 passerade intäkterna 60 miljarder kronor för första gången. 

april 19, 2024

Svensk Annonsmarknad 2023

Den totala reklaminvesteringen under 2023 var marginellt lägre än under 2022. Ett tapp inom annonsinvesteringar och produktion motverkas av en tillväxt för marknadsaktiviteter.

mars 27, 2024

2023 var ett tufft år för de regionala annonsmarknaderna

Samlat minskade annonsinvesteringarna med -4,8% relativt föregående år och intäkter minskade i samtliga regioner.

mars 22, 2024

Annonsmarknaden vänder uppåt men inte i reella tal

IRM:s prognos för2024 innebär en uppgång men justerat för inflationen så noteras en nolltillväxt

februari 29, 2024

Annonsmarknaden växer igen i det fjärde kvartalet 2023

Efter fyra kvartal med negativ utveckling växer annonsinvesteringarna igen i det fjärde kvartalet 2023.

februari 15, 2024

IRM har publicerat en ny rapport om programmatisk handel i Sverige 2022-2024

Nu kan du ta del av den senaste utvecklingen för programmatisk handel.

december 12, 2023

GLOBAL AD SPEND DURING 2022

The global advertising market continues to grow but at a slower pace in 2022.

 
1 7