Nyheter

december 18, 2020

Programmatic first: Under 2020 prognosticerar IRM att programmatisk handel är det största köpsättet inom banners och online video

Nu har IRM publicerat en uppdaterad rapport om marknaden för programmatisk handel i Sverige

december 04, 2020

De digitala investeringarna gör en stark comeback i spåren av Corona.

IRM har valt att justera upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I denna reviderade prognos förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6%. I det tredje kvartalet gör de digitala reklaminvesteringarna en stark comeback och vänder till positiv tillväxt relativt samma kvartal 2019. De digitala investeringarna förväntas också fortsätta driva marknadens återhämtning under prognosperioden.

oktober 22, 2020

Major declines for the Nordic ad market in the wake of Covid-19 pandemic

The Nordic ad market has been hit hard by the Covid-19 pandemic and all four individual markets show major declines during the first six months.

oktober 20, 2020

IRM har släppt rapporten om Hushållens Medieutgifter 2020

De totala medieutgifterna för ett genomsnittligt hushåll i Sverige uppgår till drygt 20 000 kr år 2020. Hushållens medieutgifter har ökat med nära 3 jämfört med år 2019.

september 18, 2020

IRM släpper reviderad prognos för år 2020-2021

Nu har IRM publicerat den reviderade prognosen för 2020-2021. I IRM:s prognos från i maj förväntades ett tapp om 13,3% för medieinvesteringarna  i 2020 relativt 2019. I denna reviderade prognos för 2020 ser förutsättningarna något bättre ut och prognosen justeras till en nedgång för helåret 2020 på -11,0%.

augusti 28, 2020

Medieinvesteringarna faller med 17,9% under det andra kvartalet 2020

IRM, som mäter medieinvesteringarnas utveckling, har nu publicerat sin senaste kvartalsrapport, med en sammanställning av investeringarna i det andra kvartalet 2020. Och det är riktigt tuffa tider för medierna, investeringarna faller med 17,9% relativt det andra kvartalet 2019. Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 8,5 miljarder kronor, vilket är nära 1,9 miljarder kronor mindre än samma kvartal förra året.

maj 29, 2020

IRM:s prognos för 2020-2021: Kraftigt tapp för medieinvestering under 2020 i spåren av Covid 19 pandemin

Idag har IRM publicerat prognosen för medieinvestering under 2020-2021. Prognosen för 2020 har på grund av de stora förändringarna för de allmänekonomiska läget nedreviderats kraftigt.

 

maj 14, 2020

Reklammarknaden vänder ner - backar 3% i det första kvartalet

Under det första kvartalet 2020 vänder medieinvesteringarna i Sverige till negativ tillväxt. Tappet uppgår till 3% relativt samma kvartal förra året. Omsättningen är knappt 9,5 miljarder kr under kvartalet.

april 21, 2020

IRM:s årsrapport 2019: Dämpad tillväxt för total reklaminvestering

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2019” ger en översikt över reklamåret 2019. Här finner du; den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderat medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

mars 26, 2020

Avmattning för de regionala reklammarknaderna 2019

Under 2019 minskade investeringen i regionala reklammarknader med 3,5% och uppgick till 12,6 miljarder kronor. Samtliga  mediekategorier får en svagare utveckling under 2019 relativt 2018, en tydlig signal om avmattningen på den regionala reklammarknaden.

 

;