Nyheter

augusti 26, 2021

IRM har publicerat det andra kvartalet 2021: En rekordstark återhämtning för reklamen

Annonsinvesteringarna lyfter med 30% i det andra kvartalet 2021.

juni 15, 2021

In the wake of the pandemic, IRM records the largest decline in Nordic ad sales since the financial crisis.

The Nordic ad market has been hit hard by the Covid-19 pandemic and all four individual markets show declines during 2020.

juni 03, 2021

IRM har släppt prognosen för 2021-2022

IRM har publicerat den reviderade prognosen för 2021 och den första prognosen för 2022.

maj 12, 2021

IRM har publicerat det första kvartalet 2021: En stark marknad drivet av digitala investeringar

Annonsmarknaden växer med drygt 5% i det första kvartalet.

april 14, 2021

De första talen för podcasts är lanserade

Idag har IRM presenterat de första talen för annonseringen i podcasts i Sverige. 

mars 12, 2021

Uppdaterad prognos för 2021 nu tillgänglig

Den andra vågen fick mindre effekt på annonsinvesteringarna, nu prognosticerar IRM en full återhämtning i 2021.

februari 19, 2021

IRM har publicerat utfallet för det fjärde kvartalet: 2020 är det svagaste året på annonsmarknaden sedan finanskrisen

Året på annonsmarknaden har präglats av pandemins effekter. 2020 blir det svagaste året sedan finanskrisen, men trots ett historiskt fall under det andra kvartalet har en snabb digital återhämtning i det tredje och det fjärde kvartalet mildrat nedgången.

december 18, 2020

Programmatic first: Under 2020 prognosticerar IRM att programmatisk handel är det största köpsättet inom banners och online video

Nu har IRM publicerat en uppdaterad rapport om marknaden för programmatisk handel i Sverige

december 04, 2020

De digitala investeringarna gör en stark comeback i spåren av Corona.

IRM har valt att justera upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I denna reviderade prognos förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6%. I det tredje kvartalet gör de digitala reklaminvesteringarna en stark comeback och vänder till positiv tillväxt relativt samma kvartal 2019. De digitala investeringarna förväntas också fortsätta driva marknadens återhämtning under prognosperioden.

oktober 22, 2020

Major declines for the Nordic ad market in the wake of Covid-19 pandemic

The Nordic ad market has been hit hard by the Covid-19 pandemic and all four individual markets show major declines during the first six months.

;