Regionala reklamintäkter 2022: Regional annonsinvestering uppvisar ytterligare ett starkt år

Under 2022 fortsatte de regionala reklammarknaderna att uppvisa tillväxt. Annonsinvesteringen ökade med 5,8% relativt föregående år och uppgick därmed till 13,3 miljarder kronor. Efter att ha hämtat upp tappet från pandemin under fjolåret fortsatte de regionala reklammarknaderna att uppvisa en positiv utveckling under 2022. 

Rapporten innehåller statistiken över Sveriges regionala reklammarknader 2022. Landet delas in i 5 regioner. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

Rapporten ingår i IRM:s maxabonnemang, du kan också köpa den direkt här på hemsidan för 8 900 kronor exkl moms.