IRM sänker förväntningarna på annonsmarknaden ytterligare.

Den vikande konjunkturen börjar nu bita på annonsmarknaden och under det fjärde kvartalet 2022 minskade annonsinvesteringarna med 2,4% relativt motsvarande kvartal 2021.

IRM väljer nu att skriva ned förväntningarna på annonsmarknaden under 2023 ytterligare. Den svenska annonsmarknaden förväntas omsätta 48,4 miljarder under 2023. Tillväxten uppgår därmed till -2,1% relativt 2022. I fasta priser innebär detta att annonsmarknaden förväntas backa med 7,2% under året.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2023, kvartalsdata 2021-2023p, 32 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se