IRM:s prognos 2023-2024: "Efter ett tufft 2023 återvänder annonsmarknaden till försiktig tillväxt nästa år.”

IRM bedömer att den svaga annonskonjunkturen kommer att fortsätta att göra sig gällande under resten av 2023. Under 2024 prognosticerar IRM att annonsmarknaden kan återkomma till en försiktig tillväxt. 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori, kvartalsdata 2022-2024p, 49 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se