Första kvartalet 2023 - Lågkonjunktur på annonsmarknaden

Annonsinvesteringarna uppvisar en tillbakagång på –1,6% i det första kvartalet 2023 relativt motsvarande kvartal 2022. Därmed visar annonsmarknaden två negativa kvartal i rad. Detta brukar i vissa sammanhang av ekonomer benämnas som en indikation på att marknaden befinner sig i en lågkonjunktur.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet 2023 samt ackumulerat under kalenderåret 2022.

Rapporten omfattar 32 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här