Tjänster

Vill du förstå din marknad?

För att förstå vad som händer på mediemarknaden, för att ta rätt beslut och nå framgång behövs bra underlag och kunskap. IRM har unik data över mediemarknaden i de nordiska länderna. Tillsammans med våra lättanvända verktyg kommer du få all information du behöver för att förstå annonsmarknadens utveckling: nu, historiskt och i framtiden.

IRM:s databas

I IRM:s databas har du tillgång till samtliga utfall för annonsinvesteringarna inklusive IRM:s prognoser. Du kan själv välja vilka mediekategorier och tidsperioder som intresserar dig och ta fram tabeller och diagram. Du kan också hämta talen till excel genom en enkel knapptryckning.

IRM:s rapporter

IRM:s utgivning i Sverige inkluderar löpande följande rapporter.

Kvartalsrapporter

Prognoser

Årsrapport

Nordic Advertising Market

International Advertising Market

Regionala Rapporter

Specialrapporter

Konsulttjänster

IRM skräddarsyr konsultuppdrag relaterat till reklammarknadens utveckling samt genomför andra kvalitativa och kvantitativa undersökningar på förfrågan. Exempel på kundspecifika uppdrag:

• Kartläggning av nya företeelser på mediemarknaden: IRM genomför ofta den första studien för en ny mediekategori eller ett nytt fenomen på mediemarknaden. Här tar IRM fram en definition, kartlägger marknadens aktörer och presenterar de första talen avseende branschens omsättning. Exempel på områden som IRM arbetat med: podcasts, influencer marketing och programmatisk handel.

• Långtidsprognoser för reklammarknadens utveckling och enskilda medier: Ibland vill företag eller organisationer blicka lite längre fram i tiden och förstå hur annonsinvesteringarna kan komma att utvecklas över en längre tidsperiod. Här hjälper IRM till och tar fram långtidsprognoser för annonsmarknaden som helhet och för enskilda medier.

• Löpande kartläggningar av branschers sammansättning och omsättning: IRM samarbetar ofta långsiktigt med uppdragsgivare kring återkommande rapporter. Rapporterna handlar ofta om branschens sammansättning och omsättning. Ett exempel på ett sådant samarbete är Sveriges Tidskrifters branschrapport, läs gärna mer här: https://sverigestidskrifter.se/branschfakta/

• Kvantitativa eller kvalitativa studier: IRM genomför kvantitativa och kvalitativa studier, främst med fokus på frågor som berör mediemarknaden.

Var god kontakta oss med dina önskemål. Pris vid förfrågan.

Föredrag

IRM skräddarsyr föreläsningar och utbildningar, exempel på ämnen:

  • Reklammarknadens utveckling i Sverige, Norden och Internationellt
  • Prognoser för reklammarknadens utveckling
  • Trender på reklammarknaden
  • Utveckling för olika mediegrupper

Hur får jag tillgång till statistiken?

Om du vill ta del av IRM:s statistik så kan du antingen köpa rapporter styckvis i butiken eller teckna sig för ett abonnemang. Via våra abonnemang erbjuder vi attraktiva paketpriser på IRM:s samlade rapporter och databas. IRM erbjuder två olika abonnemang i Sverige:

IRM MAX ger tillgång till samtliga rapporter som beskrivs ovan samt IRM:s databas. Kontakta oss så hjälper vi dig.

IRM LARGE ger tillgång till kvartalsrapporter, prognoser, årsrapport, en årlig rapport om nordisk reklammarknad och den internationella rapporten som beskrivs ovan samt till tillhörande tal och prognoser i IRM:s databas . Kontakta oss så hjälper vi dig.