Reklammarknaden vänder ner - backar 3% i det första kvartalet

Under det första kvartalet 2020 vänder medieinvesteringarna i Sverige till negativ tillväxt. Tappet uppgår till 3% relativt samma kvartal förra året. Omsättningen är knappt 9,5 miljarder kr under kvartalet.

Redan innan Coronapandemin så hade en avmattning noterats på marknaden, men tillväxten var fortsatt positiv. Under det första kvartalet skönjs Coronapandemins första avtryck när marknaden nu vänder till negativ tillväxt. Den marknadsindikation som IRM tidigare presenterat avseende Q2 förtäljer att tappet kommer att bli väsentligt större i kommande kvartal.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet 2020 samt ackumulerat under kalenderåret 2019. Lista över kategorier

 

Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms.