Uppdaterad prognos för 2021 nu tillgänglig

Nu har IRM publicerat den reviderade prognosen för 2020. I prognosen konstaterar IRM att den andra vågen fick mindre effekt på annonsinvesteringarna jämfört med utvecklingen under våren 2020. Nu prognosticerar IRM därför en full återhämtning för annonsinvesteringarna i 2021.

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2021, kvartalsdata 2019-2021p, 34 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

;