Programmatisk handel 2020-2023p: Nu är 6 av 10 displaykronor programmatiska

IRM har i samarbete med IAB Sverige tagit fram en rapport om den programmatiska handeln i Sverige. Den programmatiska handeln växer kraftigt och har nu gått om IO-köp av display exkl. sociala nätverk. Rapporten visar den programmatiska handeln uppdelat på banners och online video. Rapporten innehåller också specifika nedbrytningar för den programmatiska handeln under 2021.

Rapporten omfattar 17 sidor , pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s MAX-prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här