Nordiska reklammarknaden växer starkt

Under januari till juni 2021 omsatte den nordiska reklammarknaden 4,6 miljarder euro. Detta motsvarar en tillväxt på 17,6% justerat för växelkurserna. 

Detta är den starkaste tillväxten för den nordiska reklammarknaden som IRM uppmätt. 

Förändringar i växelkurserna har varit stora under perioden och speciellt den svenska och den norska kronan har stärkts gentemot euron under perioden. Räknat i rörlig växelkurs var tillväxten därmed 21,7%. 

 

The report is in English, 26 pages. Ad spend per country and in total for 2017-2020 and H1 2021.

The Nordic advertising market January-June 2021 is now available in our webshop.