Mediernas totala intäkter 2021

När IRM nu sammanställt mediernas totala intäkter, både konsument- och annonsintäkter för 2021 ser vi en ökning med 13,4% relativt föregående år. Rapporten innehåller konsument- och annonsintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier under 2020 och 2021. Talen är baserade på insamling, desk research och en större kvantitativ undersökning.

 

Rapporten innehåller mediernas konsumentintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier 21 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se