Medieinvesteringarna faller med 17,9% under det andra kvartalet 2020

IRM, som mäter medieinvesteringarnas utveckling, har nu publicerat sin senaste kvartalsrapport, med en sammanställning av investeringarna i det andra kvartalet 2020. Och det är riktigt tuffa tider för medierna, investeringarna faller med 18% relativt det andra kvartalet 2019. Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 8,5 miljarder kronor, vilket är nära 1,9 miljarder kronor mindre än samma kvartal förra året.

-Detta är ett tapp som saknar motstycke i IRM:s mätningar av medieinvesteringar, kommenterar IRM:s VD Madeleine Thor.  Inte ens under finanskrisen kunde vi notera tapp i den här storleksordningen.

Investeringarna var klart påverkade av Covid-19 pandemin och restriktionerna i samhället. Alla medier har påverkats negativt. Digitala investeringar, som varit marknadens draglok, backar under kvartalet. Kategorier som bio och utomhus har drabbats extra hårt då vi rör oss mindre i samhället.

-Medieinvesteringarna är mycket volatila i kristider, det är en av de första investeringarna som man drar in på. Vi ser därför en kraftig effekt, men vi tror samtidigt att marknaden redan nästa år kan påbörja en återhämtning, avslutar Thor.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det andra kvartalet 2020 samt ackumulerat under kalenderåret 2020.

Rapporten omfattar 18 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för köp här

;