IRM tar över reklammätningarna i Danmark

Danske Medier Research och Kreativitet & Kommunikation som står bakom den årliga rapporten över de danska reklaminvesteringarna låter nu IRM ta över mätningarna.


IRM började samarbeta med DMR och Kreakom redan 2018 kring mätningar av den danska reklammarknaden och de båda organisationerna kommer ingå i IRM´s danska Advisory Board. DMR kommer dessutom fortsatt samla in uppgifter från deras medlemmar.

Läs hela pressmeddelande på den danska sidan här.