IRM har publicerat det tredje kvartalet 2022: Fortsatt tillväxt på en annonsmarknad som bromsar in

Annonsmarknaden fortsätter att växa i det tredje kvartalet men med allt tydligare tecken på en avmattande trend. Under kvartalet uppgick tillväxten till 5,8% relativt motsvarande kvartal 2021. Det är en inbromsning jämfört med den starka tillväxt som registrerades under årets första halvår.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det tredje kvartalet 2022 samt ackumulerat under kalenderåret 2022.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här