IRM har publicerat det fjärde kvartalet 2022: Annonsmarknaden vänder ned i det fjärde kvartalet

Annonsmarknaden vänder till en negativ tillväxt i det fjärde kvartalet 2022. Annonsmarknaden minskar med 2,4% i det fjärde kvartalet 2022 relativt motsvarande kvartal 2021.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det fjärde kvartalet 2022 samt ackumulerat under kalenderåret 2022.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här