Fortsatt recession på annonsmarknaden under det tredje kvartalet 2023

Annonsmarknaden befinner sig fortsatt i recession och uppvisar en minskande omsättning för fjärde kvartalet i rad. Totalt backade annonsinvesteringarna med -3,0% under årets tredje kvartal relativt motsvarande period 2022. Annonsinvesteringarna uppgår till 11,2 miljarder kronor under kvartalet. Detta innebär att nedgången fortsätter i samma takt som under årets andra kvartal. Samtliga huvudkategorier, undantaget internet, uppvisar en negativ utveckling under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022. 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det tredje kvartalet 2023 samt ackumulerat under kalenderåret 2023.

Rapporten omfattar 32 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här