Annonsmarknaden växer igen i det fjärde kvartalet 2023

Annonsmarknaden växer igen i det fjärde kvartalet 2023. Efter fyra kvartal med negativ utveckling växer annonsinvesteringarna igen i det fjärde kvartalet 2023. Totalt uppgick tillväxten till 1,8% vilket innebär en samlad omsättning på 13,7 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Trots uppgången i avslutningen av året har annonsinvesteringarna uppvisat en minskning på -1,2% under helåret 2023. I fasta priser, rensat för inflation, har annonsmarknaden även fortsatt en nedgång på -1,4% under det fjärde kvartalet. 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det fjärde kvartalet 2023 samt ackumulerat under kalenderåret 2023.

Rapporten omfattar 32 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här