IRM årsrapport 2022: Ytterligare ett starkt år för den totala reklammarknaden

Under 2022 uppgick total reklaminvestering i Sverige till 88 miljarder kr vilket innebär en ökning med 11,3% relativt 2021. Detta innebär att den stora reklamkakan för första gången passerar 88 miljarder kronor och därmed avancerat ytterligare efter den starka återhämtningen under 2021.

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2022” ger en översikt över reklamåret 2022. Här finner du; den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderat medieinvestering, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

Årsrapporten kostar 9 900 kronor exkl. moms och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 2005-2022. 42 sidor inklusive Summary in English. Årsrapporten ingår i IRM:s Large och Max abonnemang och kan också köpas på hemsidan här.