De digitala investeringarna gör en stark comeback i spåren av Corona.

Idag släpper IRM en reviderad prognos för medieinvesteringen under 2020-2021.

IRM har valt att justera upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I denna reviderade prognos förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6,0%. Utfallet för Q3 och den ekonomiska återhämtningen indikerar att den mest dramatiska nedgången ligger bakom oss och att den relativa återhämtningen fortsätter. 

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2020-2021, kvartalsdata 2019-2021p, 34 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se