Reviderad prognos 2022-2023: Fortsatt god utveckling under 2022, men 2023 bromsar tillväxten på annonsmarknaden in.

Den svenska reklammarknaden förväntas nå en ny milstolpe under 2022, då mediemarknaden första gången passerar 50 miljarder kr. Tillväxten uppgår till 9,1% jämfört med 2021. Den goda tillväxten under året kan förklaras av att de digitala medierna har haft och förväntas få en fortsatt stark utveckling samtidigt som de traditionella medierna under årets första halvår varit i en återhämtningsfas efter pandemin, dessutom är 2022 ett cykliskt starkt år med många idrottsevenemang och ett riksdagsval. 

Under 2023 förväntar IRM att tillväxten kommer att avta för annonsmarknaden. Tillväxten prognosticeras bli 2,4% vilket skulle innebära en total annonsinvestering på nästan 52 miljarder kronor. Under nästa år förväntas den digitala annonsmarknaden få en inbromsande tillväxtkurva, samtidigt som de traditionella mediernas återhämtning efter pandemin bedöms vara över.

Till denna prognos har IRM valt att inkludera en utveckling över mediemarknaden justerat för allmäninflationen. I fast pris förväntas annonsinvesteringarna uppvisa ett plus på 1,6% under 2022 för att svänga över till en negativ utveckling under 2023 och minska med -2,1%.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2022 och 2023, kvartalsdata 2021-2023p, 30 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se