Reviderad prognos 2022-2023: "Efter rekordåren – Under 2023 vänder annonsmarknaden nedåt.”

Den svenska reklammarknaden förväntas omsätta nära 50 miljarder kr under 2022. Tillväxten uppgår därmed till 7,5% jämfört med helåret 2021. 

Under 2023 förväntar IRM att mediemarknaden kommer vända nedåt. Totalt beräknas mediemarknaden tappa -0,7% jämfört med innevarande år. Den digitala annonsmarknaden förväntas få en inbromsande tillväxtkurva, samtidigt som de traditionella mediernas återhämtning efter pandemin bedöms vara över. För de tryckta medierna förväntas de strukturella tappen återkomma under nästa år.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2022 och 2023, kvartalsdata 2021-2023p, 30 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se