Ny rapport från IRM - Mediernas intäkter 2020

Nu har IRM för första gången sammanställt mediernas totala intäkter, både konsument- och annonsintäkter. Rapporten innehåller konsument- och annonsintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier under 2019 och 2020. Under 2020 uppgick mediernas samlade intäkter till 49,7 miljarder kronor vilket innebär en minskning med -6,0% jämfört med 2019. Minskningen sker framförallt hos mediernas annonsintäkter som hade en svagare utveckling i samband med coronapandemin. Talen är baserade på insamling, desk research och en större kvantitativ undersökning.

 

Rapporten innehåller mediernas konsumentintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier 18 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se

;