Nu vänder det: Real tillväxt på annonsmarknaden i det första kvartalet 2024

Efter ett svagt positivt sista kvartal under 2023 växer annonsmarknaden återigen ordentligt under det första kvartalet 2024. Totalt uppgick tillväxten till 5,5% vilket innebär en samlad omsättning på 12,2 miljarder kronor under detta kvartal. I fasta priser, rensat för inflation, har annonsmarknaden därmed återkommit till positiva tal även om den reala tillväxten stannade på 2,8% under det första kvartalet 2024 relativt motsvarande kvartal föregående år.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet 2024 samt ackumulerat under kalenderåret 2023.

Rapporten omfattar 32 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här