Mediernas Intäkter 2023

IRM sammanställer årligen mediernas totala intäkter, både konsumentintäkter och annonsintäkter. Under 2023 minskade mediernas intäkter med 2,9% och uppgick därmed till 58,5 miljarder kronor. Rapporten innehåller konsument- och annonsintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier under 2023 och 2022. Talen är baserade på insamling, desk research och en större kvantitativ undersökning.

Rapporten innehåller mediernas konsumentintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier 36 sidor,
pris 9 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se