Mediernas Intäkter 2022

IRM har för tredje året i rad sammanställt mediernas totala intäkter, både konsumentintäkter och annonsintäkter. Under 2022 ökade mediernas intäkter med 7,2% och passerade därmed 60 miljarder kronor för första gången. Rapporten innehåller konsument- och annonsintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier under 2022 och 2021. Talen är baserade på insamling, desk research och en större kvantitativ undersökning.

Rapporten innehåller mediernas konsumentintäkter för rörlig bild, nyhetsmedier, ljudmedier och intressemedier 36 sidor,
pris 8 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för försäljning här.

Om metoden: Unikt för IRM är att våra tal avseende annonsmarknaden bygger på insamling. Vår långsiktiga ambition är att även konsumentintäkterna ska vara insamlade. I denna rapport är talen för intressemedier, bio och public service insamlade från aktörer med en metod som motsvarar mätningen för annonsmarknaden. För de övriga mediekategorierna har IRM estimerat utveckling och storlek utifrån en årlig kvantitativ undersökning. Mer information om metoden finns i bilagan längst bak i rapporten.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se