Lågkonjunkturen biter sig fast på annonsmarknaden

Totalt backade annonsinvesteringarna  med -3,3% under årets andra kvartal relativt samma period 2022. Annonsinvesteringarna uppgår till 12,4 miljarder kronor under kvartalet. Detta innebär att det är det tredje kvartalet i rad som den totala omsättningen minskar jämfört med motsvarande period året före.

Tillväxten för de digitala annonsinvesteringarna stannade på 1,3% under kvartalet, marginellt bättre än föregående kvartal.  Totalt uppgick de digitala annonsinvesteringarna till 9 miljarder kronor. Men tillväxten för de digitala underkategorierna spretar, allra bäst går det för sociala nätverk, medan banners får en svagare utveckling.

Samtliga huvudkategorier, undantaget internet, uppvisar en negativ utveckling under det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022.  Tuffast är det för nyhetsmedier, intressemedier, ljudmedier och rörlig bild som alla uppvisar tvåsiffriga tapp i det andra kvartalet relativt samma period i fjol. Något bättre utveckling får out-of-home och DR. Dessa båda kategorier uppvisar också en negativ utveckling men minskningen är inte tvåsiffrig.

”IRM konstaterade redan i det första kvartalet i år att annonsmarknaden befinner sig i recession. Nu i det andra kvartalet ser vi att lågkonjunkturen biter sig fast och många mediegrupper har de tufft. ” säger Madeleine Thor, VD på IRM.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det andra kvartalet 2023 samt ackumulerat under kalenderåret 2023.

Rapporten omfattar 32 sidor incl. summary in English, pris 6 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här