IRM:s prognos för 2023-2024: Efter ett tufft 2023 återvänder annonsmarknaden till en försiktig tillväxt i 2024

Lågkonjunkturen på annonsmarknaden fortsätter. 2023 blir ett svagt år på annonsmarknaden och IRM:s prognos för helåret ligger fast. Totalt väntas annonsmarknaden backa med -2,1% under 2023, vilket motsvarar en omsättning på 48,5 miljarder kronor.

Omsättningen under 2024 väntas uppgå till närmare 49 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 0,9% jämfört med innevarande år. Året väntas få en svag inledning men därefter kan tillväxten återvända, med lite draghjälp bland annat från sportevenemang.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori, kvartalsdata 2022-2024p, 49 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se