IRM:s årsrapport 2019: Dämpad tillväxt för total reklaminvestering

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2019” ger en översikt över reklamåret 2019. Den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderat medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

Under 2019 uppgick total reklaminvestering i Sverige till  81 miljarder kr vilket innebär en ökning på 1,3% relativt 2018. Under 2019 sker en tydlig avmattning av reklamkonjunkturen efter tre år i rad med mycket god tillväxt.

Även för medieinvesteringen var 2019 ett relativt svagare år än de tre föregående med en tillväxt på 2,6%. Investeringar i marknadsaktiviteter uppvisade en tillbakagång på -0,2%. Den svaga utvecklingen beror delvis på ett svagare år för mässor kombinerat med en dämpad tillväxt för de övriga kategorierna inom marknadsaktiviteter. Produktionskostnader ökade med 0,6% till drygt 14,4 miljarder kr.

 

Du hittar en sammanställning över 2019 under årsstatistik. Årsrapporten kostar 6 900 kronor exkl. moms och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 2005-2019. 39 sidor inklusive Summary in English.