IRM har publicerat utfallet för det fjärde kvartalet: 2020 är det svagaste året på annonsmarknaden sedan finanskrisen

Året på annonsmarknaden har präglats av pandemins effekter. 2020 blir det svagaste året sedan finanskrisen, men trots ett historiskt fall under det andra kvartalet har en snabb digital återhämtning i det tredje och det fjärde kvartalet mildrat nedgången.

Omsättningen under 2020 uppgår till 38,8 miljarder kronor, tappet är -5,2% relativt 2019.

Under morgonen medverkade IRM hos Ekonomiekot för att prata om hur pandemin påverkat annonsinvesteringarna. Lyssna gärna på inslaget här.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det fjärde kvartalet 2020 samt ackumulerat under kalenderåret 2020.

Rapporten omfattar 18 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten finns tillgänglig för köp här

;