IRM har publicerat prognosen för 2024-2025

Annonsmarknaden förväntas återigen uppvisa tillväxt under 2024. I 2024 förväntas annonsmarknaden för första gången omsätta över 50 miljarder kronor. Under 2025 förväntas tillväxten på annonsmarknaden fortsätta samtidigt som allmänekonomin stärks. Tillväxten under 2025 beräknas bli 3,0% jämfört med innevarande år. 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori, kvartalsdata 2023-2025p, 48 sidor, pris 8 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se