IRM har publicerat det första kvartalet 2022: Den starka utvecklingen fortsätter för annonsmarknaden

Den starka utvecklingen för annonsmarknaden fortsätter in i det första kvartalet 2022. Under kvartalet uppgick tillväxten till 16,3% relativt samma kvartal 2021. Omsättningen, om drygt 11,6 miljarder kronor, är den högsta som IRM registrerat i ett första kvartal.

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet 2022 samt ackumulerat under kalenderåret 2021.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här

;