Årsstatistikk

Årsstatistikk

IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet. 

Mediekaken

Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight

Annonse 2023

Annonseomsetning 2023

Mkr, netto, endring i %, løpende priser.

  Mkr ±%

Annonseomsetning

Papiraviser 1 198 -21,0
Fagpresse 503 -7,0
Ukepresse 90 -14,5
TV 3 297 -7,0
Radio 667 4,0
Kino 215 6,5
Internett 17 831 5,3
Out-of-home 910 2,5
Total medieomsetning 25 317 1,0
 
Event marketing* 1 222 10,2
Sponsing* 6 106 6,2
Total inkl. events & sponsing 32 645 2,3
     
* Kilde: Sponsor Insight