Bli bidragsyter

Om IRM

IRM er et uavhengig institutt uten fortjenesteformål som måler utviklingen av reklamemarkedet i Skandinavia. For å kunne tilby denne statistikken med unik kvalitet er IRM avhengig av at medier bidrar med informasjon til statistikken.

Gi uppgifter

Det er enkelt å gi informasjon til IRM. Fire ganger i året, eller en gang i året avhengig av kategori, sender IRM ut et online skjema med spørsmål om hvor mye du har solgt av reklame i den forrige perioden.
All informasjon behandles helt konfidensielt av IRM. Ingen opplysninger om enkelte medier blir publisert, bare aggregerte tall for hele kategorien.

Som bidragsyter får du tilgang til IRM:s Key Insights rapport

Du får en årlig oppsummeringsrapport helt gratis, og du får også rabatt hvis du tegner et abonnement på rapportene og databasen.

Ta gjerne kontakt med oss her og bli bidragsyter!