Årsstatistik

IRM:s årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen nedan visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. 

Totala reklaminvesteringar (stora reklamkakan) delas upp i tre delar:

Medieinvesteringar (mediekakan) - Mediebolag och andra relevanta aktörers distributionsintäkter för reklamytor. 

Marknadsaktiviteter - Annonsörers investeringar i butikspromotion, events, mässor, sponsorskap samt presentreklam. Marknadsaktiviteter kännetecknas av att reklambudskapet är integrerat i konsumentens upplevelse och interaktion med ett evenemang, plats eller person. Därutöver är det många gånger svårt att skilja på och mäta distributionskostnader respektive produktionskostnader. 

Produktion - Produktion av reklammaterial hos en reklambyrå, webb-byrå, contentbyrå, designbyrå etc.

Reklaminvestering 2021

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 2 855 -0,9
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 076 2,7
Direktreklam 2 407 -3,5
TV 5 562 14,1
Radio 1 016 8,9
Bio 54 59,3
Internet 31 962 25,4
Out-of-home 1 475 5,8
Summa medieinvesteringar 46 408 18,6
     
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion  5 202 6,4
Eventmarknadsföring 1 320 -2,2
Mässor 277 -56,4
Produktmedia/Presentreklam 6 464 7,9
Sponsring 7 705 5,0
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 20 969
3,8
 
Summa produktionskostnader 13 839
13,3
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
81 215
13,5

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2021

Stora reklamkakan 2021

Källa: IRM:s Årsrapport 2021

;