Det norske medie og reklamemarkedet i 2020-2021

2020 vil gi det største fallet i annonsemarkedet siden finanskrisen. Sammenlagt forventes reklameinvesteringene å reduseres med nesten 1,5 milliarder NOK i løpet av 2020, noe som tilsvarer et tap på 7 prosent i forhold til 2019. Omsetningen totalt blir dermed på 19,7 miliarder NOK.

– Medieinvesteringene er veldig flyktige i kriser, det ser vi når vi kikker på den historiske utviklingen både i Norge og i andre land. Annonser er forholdsvis enkle å kutte ned på for bedrifter. Derfor er ikke utviklingen i andre halvår veldig overraskende, sier Madeleine Thor, adm. dir i IRM.

I tredje kvartal hadde markedet en rask gjenoppretting, tapet utgjorde bare 4 prosent i forhold til tredje kvartal 2019.
-Det som først og fremst skiller seg ut i tredje kvartal er den raske gjenopprettingen av markedet. For mange annonsører har pandemien betydd en raskere digital omstilling, og det bekreftes av tallene for tredje kvartal, sier Thor.

I prognosen for 2020-2021 poengterer IRM at tallene er mer usikre enn ved en vanlig prognose. Utviklingen av pandemien og samfunnets restriksjoner blir fortsatt avgjørende framover.

-Dette er den mest dramatiske tiden jeg har opplevd siden jeg begynte som administrerende direktør i IRM for 8 år siden. Vi kan konstatere at hvert kvartal brakte nye vendinger i markedet. Og vi kan nå se at de digitale investeringene fortsetter å gå sine egne veier og lede den raske gjenopprettingen av markedet, sier Thor.

Når det gjelder gjennopprettingen av markedet, er det allerede noen gode nyheter. IRMs prognose viser at markedet i 2021 vil komme tilbake til positiv vekst. IRMs prognose indikerer at markedet kan vokse med rundt 7 prosent. Det er viktig å merke seg at selv om markedet vokser, vil det ikke komme seg helt til 2019-nivå. IRMs estimat for det totale annonsemarkedet i 2021 er imidlertid bare 100 millioner kroner under markedsnivået i 2019.

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2020-2021, samt utvikling per mediekanal i Q1 2019 - Q4 2021. 29 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.