Forsiktig positivt annonsemarked 2024

Trinnvis forbedring gjennom året på et forsiktig positivt annonsemarked

IRM regner med at utviklingen i løpet av 2024 vil bli 2,4 % Året ventes å starte litt tregt, men veksten vil gradvis bedresi andre halvdel av året. Justert for inflasjon vil imidlertid utviklingen være negativ.

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2024, samt utvikling per mediekanal i Q1 2022 - Q4 2024. 41 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.