Det norske reklamemarkedet i tredje kvartal 2020

I kjølvannet av Covid-19 registrerte IRM et historisk tap av reklame i andre kvartal. Nå i tredje kvartal overrasker markedet med en stor relativ forbedring, tapet oppsummeres til bare -3,6%, noe som betyr at det norske mediemarkedet utgjør drøyt 4,6 milliarder NOK.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q3 2020 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2020. 16 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.