Senaste nytt

2015-06-17 / Den nordiska reklammarknaden 2014: Sverige leder tillväxtligan

Nu har IRM publicerat ”The Nordic Advertising Market 2014”. Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2014. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 9,1 miljarder euro under 2014, en tillbakagång med 4,7% relativt föregående år.

Reklamstatistik

Förutom den officiella branschstatistiken, som är gratis och som finns att hämta under reklamstatistik, erbjuder IRM övrig reklamstatistik såsom kvartalssiffror, månadssiffror, samt prognoser och internationell reklamstatistik till försäljning.

För skräddarsydda analyser och presentationer kan IRM utföra uppdrag på konsultbasis. IRM kan också erbjuda föreläsningar och frukostmöten där vi berättar om reklammarknadens trender och utveckling. Läs mer under våra tjänster.    

Tillgång till statistik & prognoser

Teckna ett utav IRM:s fyra årsabonnemang. IRM:s Internettjänst ger tillgång till onlinedatabasen där du kan göra egna sökningar och analyser eller abonnera på IRM:s kvartalsstatistik för löpande rapporter. Beställ enskilda rapporter och analyser i webshoppen För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM info(a)irm-media.se  

Nästa Publicering

Andra kvartalet 2015

25 augusti 2015

Nya Rapporter

The Nordic Advertising Market 2014

Läs mer och köp rapporten här 

Prognos 2015-2016

Läs mer och köp rapporten här 

Programmatisk handel 2013-2015

Läs mer och köp rapporten här

In English

The IRM Institute for Advertising & Media Statistics collects, analyzes and publishes data on the advertising and media markets in the Nordic region.

Further information

The International Advertising Market 2013

The Nordic Advertising Market 2014

IRM Norge

Senaste rapport:

Prognos 2015-2016

Norska hemsidan

IRM Danmark

Senaste rapport:

Prognos 2014-2015

Danska Hemsidan