Abonnemang

LÄMNA UPPGIFTER

Säljer du annonsutrymme? Då vill vi gärna att du lämnar uppgifter om din försäljning till IRM och i utbyte får du vår årliga Key Insights rapport. Key Insights rapporten som summerar reklaminvesteringarna i Sverige på 6 sidor är utan kostnad när du lämnar dina uppgifter.

Utan kostnad

Till shoppen

KÖP RAPPORT

Här väljer du bara den/de rapporter du vill ha. Enkelt, välj en rapport, köp och ladda ner.

5900 till 9900 SEK/st

Till shoppen

EN KATEGORI

Vårt minsta abonnemang som följer utfall och prognos* för en utvald kategori. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för din kategori.

800 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

TVÅ KATEGORIER

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för två utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

1500 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

TRE KATEGORIER

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för tre utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

2200 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

Rapport- & Abonnemangshop

Till shoppen

LARGE

Abonnemanget följer nästan alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Internationell helårsrapport


Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

Kostnaden för Large baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

Kontakta oss

MAX

Abonnemanget följer alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Nordisk halvårsrapport
1 Internationell helårsrapport
1 Rapport om regionala reklammarknader
1 Rapport om eventmarknaden
1 Rapport om sponsringsmarknaden
1 Rapport om mediernas intäkter

Specialrapporter ingår i MAX abonnemanget. En specialrapport behandlar ett aktuellt segment av mediemarknaden som exempelvis Influencer Marketing eller Programmatisk Handel. Vilka specialrapporter som publiceras kan variera mellan åren.

Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

Kostnaden för Max baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

Kontakta oss